Skip to main content

Amanda install na FC8; na dodatni disk

V tem primeru bomo nastavili backup na 14 “kaset”, kar pomeni backup za 14 dni. Po 14 dneh se backup ponovno začne s 1. “kaseto” in se ta tudi prepiše. Backup se bo izvajal na poseben disk (/dev/hdc), ki je mapiran kot /backup: Inštaliramo pakete:

yum install amanda amanda-client amanda-server (+ vse dependency)

V /etc/xinetd.d/amanda vklopimo (disable = no) in dodamo vrstico:

– server_args = -auth=bsd amdump amindexd amidxtaped

Izvedemo restart xinetd:

$/etc/init.d/xinetd restart

V /etc/amanda/DailySet1/amanda.conf nastavimo naslednje nastavitve:

# These are the options that differ from examples/amanda.conf

dumpcycle 14 days
#runspercycle # defaults to 1 per day
tapecycle 14 tapes

runtapes 1
tpchanger “chg-multi”
changerfile “/etc/amanda/DailySet1/changer.conf”
# Comment out tapedev and changerdev

tapetype HARD-DISK
labelstr “^DailySet1[0-9][0-9]*$”

define tapetype HARD-DISK {
comment “Hard disk instead of tape”
length 4000 mbytes # Simulates end of tape on hard disk (a 4 GB disk here)
}

define dumptype hard-disk-dump {
global
comment “Back up to hard disk instead of tape – using dump”
holdingdisk no
index yes
priority high
auth “bsd”
}

define dumptype hard-disk-tar {
hard-disk-dump
comment “Back up to hard disk instead of tape – using tar”
program “GNUTAR”
auth “bsd”
}

Če ne želimo incrimental backupa lahko naredimo:

define dumptype hard-disk-tar {
hard-disk-dump
comment “Back up to hard disk instead of tape – using tar”
program “GNUTAR”
options compress-fast, index
priority high
dumpcycle 0
maxcycle 0
skip-incr yes # emphasize we only want full dumps
strategy noinc # also reduce time to do estimates
auth “bsd”
}

Ustvarimo datoteko /etc/amanda/DailySet1/changer.conf in v njej popravimo poti do “kaset” na (novem) backup disku:

multieject 0
gravity 0
needeject 0
ejectdelay 0

statefile /var/lib/amanda/DailySet1/changer-status

firstslot 1
lastslot 14

slot 1 file:/backup/tape01
slot 2 file:/backup/tape02
slot 3 file:/backup/tape03
slot 4 file:/backup/tape04
slot 5 file:/backup/tape05
slot 6 file:/backup/tape06
slot 7 file:/backup/tape07
slot 8 file:/backup/tape08
slot 9 file:/backup/tape09
slot 10 file:/backup/tape10
slot 11 file:/backup/tape11
slot 12 file:/backup/tape12
slot 13 file:/backup/tape13
slot 14 file:/backup/tape14

V /etc/amanda/DailySet1/disklist dodamo vse direktorije, ki jih želimo backupati. Oblika zapisa je sledeča:

localhost /etc hard-disk-dump
localhost /etc hard-disk-tar

hard-disk-dump in hard-disk-tar smo definirali zgoraj v amanda.conf in je vrsta zapisa backupa; v prvem primeru se izvede z obliko dump, v drugem pa s tar. Localhost mora biti FQDN (fully-qualify-domain aka long host name). To ime ugotovimo s sledečim ukazom:

$hostname –fqdn

primer odgovora:

tone.domena

Lahko je tudi drugače, najbolje da preverimo v /etc/hosts.

Torej zapisi izgledajo takole:

tone.domena /etc hard-disk-tar
tone.domena /var/lib/mysql hard-disk-tar
….

V /var/lib/amanda/.amandahosts vpišemo FQDN hostname:

tone.domena root amindexd amidxtaped
tone.domena amanda amdump

V amanda-client.conf popravimo vrstici oz. argument amandahost:

index_server “tone.domena”
tape_server “tone.domena”

Če delamo backup iz drugih mašin (unix/win) moramo narediti še sledeče:

– setsebool -P amanda_disable_trans 1 (izklopimo SeLinux zaščito)
– kreiramo datoteko /etc/amandapass
– vanj vpišemo pot do mape (share-a), ki jo želimo varnostno kopirat in pa uporabniško ime in geslo (če je potrebno tudi workgroupe). Primer:

//ime_mašine/ime_mape_za_kopirat uporabniško_ime%geslo WORKGROUPE

Zapis v /etc/amanda/DailySet1/disklist je sledeč (primer):

tone.domena.si //ime_mašine/ime_mape_za_kopirat hard-disk-tar

Nato kreiramo direktorije za “kasete”:

$mkdir /backup/tape01
$mkdir /backup/tape01/data

$mkdir /backup/tape14
$mkdir /backup/tape14/data

In dodelimo uporabnika amando in skupino disk (uporabnik in skupina sta avtomatsko kreirana pri inštalaciji paketov rpm) z chmod 770 na te direktorije.

$chown -R amanda.disk /backup
$chmod -R 770 /backup

Kreiramo prazno datoteko /etc/amanda/DailySet1/tapelist

Potem še označimo “kasete”. Prijaviti se moramo kot uporabnik amanda:

$su amanda
$amlabel DailySet1 DailySet101 slot 1

$amlabel DailySet1 DailySet114 slot 14
exit

Z ukazom:

$su amanda
$amcheck -c DailySet1

preverimo, če se server lahko poveže s klientom:

Amanda Backup Client Hosts Check
——————————–
Client check: 1 host checked in 0.115 seconds, 0 problems found

(brought to you by Amanda 2.4.5)

Če ne najde hosta je skorajgotovo problem v napačnem zapisu hosta mašine:

Amanda Backup Client Hosts Check
——————————–
ERROR: tone.domena: [addr xx.xx.xxx.xxx: hostname lookup failed]
Client check: 1 host checked in 0.018 seconds, 1 problem found

(brought to you by Amanda 2.4.5)

ali v napačnih pravicah datoteke .amandahosts (mora biti 600):

Amanda Backup Client Hosts Check
——————————–
NAK : access as amanda not allowed from amanda@domena.si /var/lib/amanda/.amandahosts: incorrect permissions; file must be accessible only by its owner

Sedaj se samo še zapiše backup naloga v crontab (primer) – uporabnik mora biti amanda:

0 16 * * 1-5 /usr/sbin/amcheck -m DailySet1
45 0 * * 2-6 /usr/sbin/amdump DailySet1

Še navodila kako pridobimo podatke nazaj (recover) z programom amrecover:

$amrecover DailySet1
$setdate (opcija)
$sethost tone.domena.si
$setdisk /home/www
$cd dir/do/datoteke (uporabiš lahko ls)
$add datoteka_za_obnovit
$list (da ugotoviš na kateri “kaseti” je datoteka)
$settape host:file:/home/backup/tapeXX (kot host vpiši tone.domena.si, če pa ne deluje pa localhost)
$extract
$quit

Omara za spalnico

Z Majo (žena) sva se končno odločila in naročila omari (2) za najino spalnico. Pred tem sva imela nekaj manjših (različni proizvajalci in modeli) omar – skratka bilo je premalo prostora. V času nekaj mesecev je Maja preučila ponudbo in izbrala proizvajalca Alples. Ker sva pri njih že kupila posteljo iz programa Balada in sva bila zelo zadovoljna, je potem padla dokončna odločitev za omare iz istega programa. Postelja Balada

Postelja in omara Balada

Postelja, ki jo imava je zelo kvalitetna in zato nisva od omar pričakovala nič manj. Ko so ju končno pripeljali (čakala sva približno 14 dni) sem vprašal dostavljavca koliko je paketov. Odgovor je bil: 22! Naslednje vprašanje je bilo ali pomagajo prenesti pakete tudi v stanovanje (blok, 2. nadstropje). Takojšen odgovor je bil hladno negativen. Kljub vsemu sta mi prenesla nekaj najtežjih paketov v stanovanje, za kar sem jima bil zelo hvaležen. Ob nakupu so nama ponudili še brezplačno montažo, vendar je bil monter v tem času na dopustu in sva se lotila – sama. Najprej sva po vseh paketih iskala načrte za sestavo. Ko sva jih končno našla sva ugotovila, da prvi dve strani manjkata. Takoj je Maja poklicala v Alples, kjer so jo trikrat prevezali in vsak posebej jo je najprej vprašal zakaj ne pustiva montaže serviserju. Končno so nama navodila poslali po elektronski pošti in sestavljanje se je lahko začelo.

Začetek sestavljanja

Začetek sestavljanja

Ogrodje

Stoječe ogrodje s hrbtom

Dodana drsna vrata

Pa še predali …

Pomično obešalo

Končni zunanji izgled

In končno se lahko začne .. pospravljanje.