Skip to main content

Združevanje vadb v programu Polar ProTrainer 5

Včasih se zgodi, da pomotoma prekinemo beleženje vadbe na uri (Polar) in pričnemo z novo. Ravno tako se lahko zgodi, da opravljamo različne vrste teka in bi radi imeli ločene podatke, na koncu pa bi radi naredili eno skupno vajo. Razlogov je veliko. In kako združimo več vaj? Vedno lahko združujemo samo po dve vaji. hkrati To pomeni, da v primeru, ko imamo 3 vaje, najprej združimo prvi dve in potem s skupno združimo še s tretjo (in tako naprej). Pa poglejmo. Najprej odpremo graf prve vaje. Ko ima graf odprt odpremo še drugo:

Iz menija FILE izberemo OPEN EXERCISE…

Odkljukamo možnost EXERCISE COMPARISON in pritisnemo OPEN

Iz menija EDIT izberemo MERGE EXERCISE

In dobili smo združeno vajo. Če želimo združiti k tej novo vajo, postopek ponovimo.

Spajanje dokumentov na mrežnem disku v MS Word 2007

V službi uporabljamo spajanje dokumentov za tiskanje nalepk. Spojeni dokumenti so shranjeni na datotečnem strežniku, kar pomeni na omrežnem disku. V zadnjem mesecu se je dogajalo, da ko sem odprl že spojen dokument, me je program opozoril, da ne najde vira podatkov. Poskusil sem večkrat na vse možne načine, a rezultat je bil vedno enak.

Potem sem vprašal strica Googla, če ve kaj je narobe, vendar tudi on ni našel rešitve. Na koncu sem se odločil prebrati celotno besedilo napake in se ustavil pri “3F320E2A.doc”. Izgledal je kot ime začasnega dokumenta v \tmp mapi. Spomnil sem se, da sem vedno začel spajanje na enak način. Odprl sem prazen dokument in začel spajanje, na koncu pa sem ga shranil. Dooooh. Dokument je potrebno shraniti že na začetku, preden se začne spajanje! Očitno.