will ivermectin kill lice on chickens dosis ivermectina para escabiosis ivermectin tabletta kutyáknak can you use ivermectin pour on for goats what is ivermectin 3 mg tablet used for stromectol rezeptfrei paypal para que sirve la ivermectina en crema Skip to main content

Xen virtualizacija v CentOS 5.2

CentOS

NAMESTITEV

Če nameščamo CentOS od začetka (nova namestitev), potem lahko med paketi izberemo “Virtualization”. In to je tudi vse kar je potrebno, da se CentOS po namestitvi zbudi s Xen kernelom. Če imamo sistem že nameščen, potem namestimo naslednje pakete:

  • kernel-xen
  • xen

Omenjena paketa lahko namestimo z yum-om:

[root@virtualization] yum install kernel-xen xen

Pred ponovnim zagonom se je dobro prepričati, da je v zaganjalniku (/boot/grub/grub.conf) izbran Xen-ov kernel. V mojem primeru je 2.6.18-92.el5xen. Ravno tako moramo zagotoviti, da se bo ob zagonu sistema zagal Xen. To je pri novi namestitvi že urejeno.

[root@virtualization] chkconfig xen on

Potem izvedemo ponovni zagon. Sedaj bi se sistem moral zagnati z omenjenim kernelom. To lahko preverimo z ukazom:

[root@virtualization] uname -r
2.6.18-92.el5xen

KONFIGURACIJA
Z naslednjim ukazom preverimo ali je xen zagnan:

[root@virtualization] xm list
Name                                      ID Mem(MiB) VCPUs State   Time(s)
Domain-0                                   0      941     2 r—–    1173.6

Ustvarimo še mapo, kjer bodo shranjene datoteke vseh virtualnih okolij.

[root@virtualization] mkdir /home/vm

Sedaj lahko ustvarimo svoje prvo virtualno okolje (virtual macihne). Zaženemo ukaz:

[root@virtualization] virt-install
What is the name of your virtual machine? vm01
How much RAM should be allocated (in megabytes)? 512
What would you like to use as the disk (path)? /home/vm/vm01.img
How large would you like the disk (/vm/vm01.img) to be (in gigabytes)? 10
Would you like to enable graphics support? (yes or no) no
What is the install location? http://mirrors.bevc.net/CentOS/5.2/os/i386/
Starting install…

Vprašanje “Would you like to enable graphics support?” se nanaša na grafični vmesnik pri namestitvi sistema. Namestitvene datoteke so lahko tudi na drugem strežniku. Namestitev sistema izvedemo, kot ob običajni namestitvi.

ADMINISTRACIJA
Da zapustimo konzolo okolja pritisnemo “CTRL+]” ali “CTRL+5”, če delamo preko Putty-a. Ukaz “virt-install” je ustvaril konfiguracijsko datoteko okolja. Nahaja se v mapi /etc/xen/. Za vrnitev v konzolo virtualnega okolja, vpišemo:

[root@virtualization] xm console vm01

in pritisnemo “Enter” ali “Return”. Seznam vseh virtualnih okolij dobimo s sledečim ukazom:

[root@virtualization] xm list
Name                                      ID Mem(MiB) VCPUs State   Time(s)
Domain-0                              0      747     2 r—–   8421.8
vm01                                       3      255     1 -b—-     17.8

Iz okolja se popolnoma odjavimo z:

[root@virtualization] xm shutdown vm01

In ponovno zaženemo okolje z:

[root@virtualization] xm create /etc/xen/vm01

Če želimo eno od okolij nastaviti tako, da se ob zagonu strežnika avtomatično zažene, potem vpišemo tole:

[root@virtualization] ln -s /etc/xen/vm01 /etc/xen/auto

V primeru, da želimo virtualno okolje zaustaviti takoj, kot če bi pritisnili gumb na mašini, vpišemo tole:

[root@virtualization] xm destroy vm01

Vir: Installing Xen On CentOS 5.0 (i386)

Spletni grafi na hitro – Google Chart API

Za en PHP spletni projekt sem potreboval grafe. Prva izbira je bil JpGraph – knjižnica za PHP. Ko sem knjižnico in vse zahteve namestil, mi je Frizbi omenil Google Chart API. Ker naj bi bila omenjena zadeva veliko bolj preprosta za uporabo, kot JpGraph, sem najprej odprl stran od Google-a. Rekel sem si, da bom samo malo pogledal kako vse skupaj deluje, na koncu pa sem bil nad vsem tako navdušen, da sem šel spat šele ob 00:30.

Google Chart API deluje tako, da na osnovni URL dodajamo parametre. Ko so vsi parametri dodani, URL uporabimo kot pot do slike v HTML jeziku. Osnovni URL izgleda takole:

http://chart.apis.google.com/chart?

parametre pa dodajamo takole:

http://chart.apis.google.com/chart?<parameter1>&<parameter2>&<parametern>

Vsi možni parametri so dostopni na teh straneh. V osnovi pa so to parametri za vrsto grafa, podatke in barve. Pa si poglejmo osnovni primer:


(http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chd=t:60,40&chs=250×100&chl=Hello|World)

cht=p3 je vrsta grafa.
chd=t:60,40 so vhodne vrednosti.
chs=250×100 je velikost grafa. Maksimalna velikost je 300.000 pikslov.
chl=Hello|World sta oznaki za vrednosti.

In kako prikažemo graf:

<img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chd=t:60,40&chs=250x100&chl=Hello|World">

In to je vse. Več  na omenjenih straneh.

Reblog this post [with Zemanta]