Skip to main content
Linux error

“There is a problem with the configuration server /usr/lib/libgconf2-4/gconf-sanity-check-2 exited with status 256”

Najprej sem poskusil z

chmod 775 /etc/gconf/gconf.xml.system

pa ni pomagalo, potem sem poskusil tole:

yum remove and re-install gnome-power-manager

V logu sem dobil tole napako:

WARNING: Error retrieving configuration key ‘/desktop/gnome/session/idle_delay’: Failed to contact configuration server

ki me je napeljala na tole rešitev:

mv /home/myuser/.gconfd/saved_state /home/myuser/.gconfd/saved_state_backup

Namestitev PHP 5.2.x za CentOS

Trenutno je 5.1.6 uradna verzija rpm paketov PHP za CentOS. Ko sem želel namestiti RoundCube Webmail je zahteval verzijo vsaj 5.2. In potem sem našel zapis na Bluhalo IT. Najprej moraš dodati Remi repositorij:

wget http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-2.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/el5.i386/remi-release-5-4.el5.remi.noarch.rpm
rpm -Uvh remi-release-5*.rpm epel-release-5*.rpm

Sedaj je repositorij nameščen v sistemu, vendar še ni vključen. In ker ne želiš, da se vsi paketi nameščajo z tega repositorija, ga sploh ne vključiš, ampak vpišeš sledeče:

yum –enablerepo=remi update php

Sedaj bi morala biti zadnja verzija PHP-ja nameščena:

#php -v

V primeru, da yum javi težave zaradi nekompatibilnosti s paketi mysql, dodaš pri posodobitvi še paket mysql:

yum –enablerepo=remi update php mysql