Skip to main content

Xen virtualizacija v CentOS 5.2

CentOS

NAMESTITEV

Če nameščamo CentOS od začetka (nova namestitev), potem lahko med paketi izberemo “Virtualization”. In to je tudi vse kar je potrebno, da se CentOS po namestitvi zbudi s Xen kernelom. Če imamo sistem že nameščen, potem namestimo naslednje pakete:

 • kernel-xen
 • xen

Omenjena paketa lahko namestimo z yum-om:

[root@virtualization] yum install kernel-xen xen

Pred ponovnim zagonom se je dobro prepričati, da je v zaganjalniku (/boot/grub/grub.conf) izbran Xen-ov kernel. V mojem primeru je 2.6.18-92.el5xen. Ravno tako moramo zagotoviti, da se bo ob zagonu sistema zagal Xen. To je pri novi namestitvi že urejeno.

[root@virtualization] chkconfig xen on

Potem izvedemo ponovni zagon. Sedaj bi se sistem moral zagnati z omenjenim kernelom. To lahko preverimo z ukazom:

[root@virtualization] uname -r
2.6.18-92.el5xen

KONFIGURACIJA
Z naslednjim ukazom preverimo ali je xen zagnan:

[root@virtualization] xm list
Name                                      ID Mem(MiB) VCPUs State   Time(s)
Domain-0                                   0      941     2 r—–    1173.6

Ustvarimo še mapo, kjer bodo shranjene datoteke vseh virtualnih okolij.

[root@virtualization] mkdir /home/vm

Sedaj lahko ustvarimo svoje prvo virtualno okolje (virtual macihne). Zaženemo ukaz:

[root@virtualization] virt-install
What is the name of your virtual machine? vm01
How much RAM should be allocated (in megabytes)? 512
What would you like to use as the disk (path)? /home/vm/vm01.img
How large would you like the disk (/vm/vm01.img) to be (in gigabytes)? 10
Would you like to enable graphics support? (yes or no) no
What is the install location? http://mirrors.bevc.net/CentOS/5.2/os/i386/
Starting install…

Vprašanje “Would you like to enable graphics support?” se nanaša na grafični vmesnik pri namestitvi sistema. Namestitvene datoteke so lahko tudi na drugem strežniku. Namestitev sistema izvedemo, kot ob običajni namestitvi.

ADMINISTRACIJA
Da zapustimo konzolo okolja pritisnemo “CTRL+]” ali “CTRL+5”, če delamo preko Putty-a. Ukaz “virt-install” je ustvaril konfiguracijsko datoteko okolja. Nahaja se v mapi /etc/xen/. Za vrnitev v konzolo virtualnega okolja, vpišemo:

[root@virtualization] xm console vm01

in pritisnemo “Enter” ali “Return”. Seznam vseh virtualnih okolij dobimo s sledečim ukazom:

[root@virtualization] xm list
Name                                      ID Mem(MiB) VCPUs State   Time(s)
Domain-0                              0      747     2 r—–   8421.8
vm01                                       3      255     1 -b—-     17.8

Iz okolja se popolnoma odjavimo z:

[root@virtualization] xm shutdown vm01

In ponovno zaženemo okolje z:

[root@virtualization] xm create /etc/xen/vm01

Če želimo eno od okolij nastaviti tako, da se ob zagonu strežnika avtomatično zažene, potem vpišemo tole:

[root@virtualization] ln -s /etc/xen/vm01 /etc/xen/auto

V primeru, da želimo virtualno okolje zaustaviti takoj, kot če bi pritisnili gumb na mašini, vpišemo tole:

[root@virtualization] xm destroy vm01

Vir: Installing Xen On CentOS 5.0 (i386)

Programski RAID 5 v CentOS 5.2

RAID 5 with these four disks (disk 0, 1, 2, an...
Image via Wikipedia

RAID
Naj najprej zelo na kratko napišem kaj sploh RAID je. RAID (Redundant Array of Independent Disks) je sistem, ki omogoča povezavo dveh ali večih diskov, kar poveča hitrost, zanesljivost ali večjo kapaciteto. Več o samem sistemu si lahko prebereš na Wikipediji. RAID sistemov je več vrst: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 in RAID 10. Tukaj bom opisal izdelavo programskega  RAID 5, katerega glavna značilnost je ta, da iz večih diskov dobimo skupno kapaciteto. Poleg tega omogoča, da pri izpadu katerega od diskov, sistem še vedno deluje. Za izdelavo so potrebni vsaj trije diski.

CentOS
V mojem primeru sem uporabil tri diske velikosti 160 GB in 1 GB RAM-a. Shema končnega izgleda diskov je sledeč:

/boot razdelek velikosti 1 GB, ki je vpet, kot RAID 1 (RAID 5 ne more biti zagonski),
/ razdelek velikost 4GB, ki je vpet kot RAID 5, čez vse tri diske,
/swap razdelek velikosti 2GB, ki je vpet kot RAID 5, čez vse tri diske,
/home razdelek velikosti 153GB, ki je vpet kot RAID 5, čez vse tri diske.

Namestitveni čarovnik pokaže tudi grafično orodje za urejanje diskov – Disk Druid. V orodju se pokažejo vsi trije diski, ki so v mojem primeru označeni, kot /dev/hda, /dev/hdb in /dev/hdc.

 1. Postavi se na prosti prostor (Free Space) prvega diska in klikni na RAID.
 2. Tukaj izberi “Create a software RAID partition”.
 3. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • “Size”: 2000
  • Izberi “Fixed size”
  • Izberi “Force to be a primary partition”
 4. Ponovno izberi prosti prostor in klikni na RAID.
 5. Izberi “Create a software RAID partition”.
 6. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • “Size”: 4000
  • Izberi “Fixed size”
 7. Ponovno izberi prosti prostor in klikni na RAID.
 8. Izberi “Create a software RAID partition”.
 9. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • “Size”: 2000
  • Izberi “Fixed size”
 10. Ponovno izberi prosti prostor in klikni na RAID.
 11. Izberi “Create a software RAID partition”.
 12. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • Izberi “Fill to maximum allowable size”.
 13. Od točke 1 do 12 ponovi za preostala dva diska.
 14. Sedaj se postavi na “Hard Drives” in klikni na RAID.
 15. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md0]”.
 16. V novem oknu:
  • Za “Mount point” izberi /boot.
  • Za “File System Type” izberi ext3.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 1.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda1, hdb1 in hdc1.
 17. Ponovno klikni na RAID.
 18. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md1]”.
 19. V novem oknu:
  • Za “Mount point” izberi /.
  • Za “File System Type” izberi ext3.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 5.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda2, hdb2 in hdc2.
 20. Ponovno klikni na RAID.
 21. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md2]”.
 22. V novem oknu:
  • “Mount point” pusti prazno.
  • Za “File System Type” izberi swap.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 5.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda3, hdb3 in hdc3.
 23. Ponovno klikni na RAID.
 24. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md3]”.
 25. V novem oknu:
  • Za “Mount point” izberi /home.
  • Za “File System Type” izberi ext3.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 5.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda5, hdb5 in hdc5.

Sedaj imamo naslednjo strukturo:

– /dev/md0 velikosti 2000MB, tip ext3
– /dev/md1 velikosti 8001MB, tip ext3
– /dev/md2 velikosti 4000MB, tip swap
– /dev/md3 velikosti 289248MB, tip ext3

Tako. Sedaj lahko nadaljuješ namestitev sistema.

Reblog this post [with Zemanta]