Skip to main content

[solved] require_once(), include_once() failed to open stream: No such file or directory

Pred skoraj letom sem opazil, da ima WordPress (ta blog) težave z določenimi temami in dodatki. Takrat se nisem posebej poglobil v problem, je pa nastal tale zapis: require_once: PHP, PEAR, WordPress, Apache,…? problem. Danes sem se problema ponovno lotil in našel rešitev.

Problem je bil v tem, da je funkcija require_once() narobe prebrala pot do želene datoteke. Primer je spodaj:

Warning: require_once(share-widget.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in ��� e/www/humerca.com/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1989

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required ‘share-widget.php’ (include_path=’/usr/share/pear’) in ��� e/www/humerca.com/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1989

Rešitev sem našel v tem, da se odstranil pecl paket APC.

# pecl uninstall APC

Ker to ni pomagalo sem  v /etc/php.d/apc.ini zakomentiral (spredaj dodaš ;) vrstico:

extension=apc.so

Nekaj težav z BIND-om na Linux-u (z rešitvami)

1. PROBLEM: V dnevniku (logu) se izpisujejo spodnja opozorila (ali kaj podobnega). Zagotovo je problem v pravicah za mapo /var/named:

the working directory is not writable
dumping master file: tmp-CauLcaAkGb: open: permission denied

REŠITEV: sprememba pravic za mapo /var/named:

$ sudo chmod g+w /var/named

2. PROBLEM: v dnevniku se izpisujejo spodnja opozorila:

client xxx.xxx.xxx.xxx#51107: received notify for zone ‘domena.com’
zone domena.com/IN: refused notify from non-master: xxx.xxx.xxx.xxx#51107

REŠITEV: BIND pošlje “notfiy” zahtevek svojemu daemon-u, da preveri, če so vsi zapisi, ki jih gosti, posodobljeni.  Ampak, ker ne dobi povratnega obvestila za avtorizacijo, sebi zavrne zahtevek! V /etc/named.conf v “options” dodamo sledečo vrstico:

allow-notify { xxx.xxx.xxx.xxx; };

OPOMBE:
xxx.xxx.xxx.xxx je IP naslov strežnika na katerem teče BIND.
Datoteka named.conf in mapa named se lahko nahajata tudi drugje, odvisno od sistema in namestitve.