Skip to main content

Prehod iz UW-IMAP na Courier IMAP, CentOS 4.5

Letter Carrier Delivering Mail
Image by Smithsonian Institution via Flickr

V Vseh linux sitemih, ki sem jih do sedaj uporabljal, sem imel nameščen UW-IMAP. Vsake toliko časa sem naletel na kakšen problem z omenjenim modulom. Predvsem zaradi ne zmožnosti spreminjanja nastavitev. Ampak UW-IMAP je tako zastavljen. Je “plug-and-play” in združljiv z večino sistemov. Je pa tudi počasen. In ravno zaradi tega sem pred kratkim prešel na Courier IMAP. Omenjeni sistem ne shranjuje sporočil v mbox formatu (tako kot UW-IMAP) temveč v mailbox. IMAP je protokol, ki omogoča poštnim klientom dostop do sporočil na poštnih strežnikih. Na tej strani si lahko prebereš primerjavo med formatom mbox in maildir.

1. naredi si varnostno kopijo vseh sporočil/nabiralnikov; /var/spool/mail ter mail mapo uporabnikov

2. ustavi Postfix in Amavis

3. izbriši UW-IMAP paket ali ročno pobriši sledeče datoteke:
/etc/init.d/imap
/etc/init.d/imaps
/etc/init.d/ipop2
/etc/init.d/ipop3
/etc/init.d/pop3s
/etc/c-client.cf
/usr/sbin/imapd
/usr/sbin/ipop2d
/usr/sbin/ipop3d

4. na tej strani si shrani pakete:

– Courier
– Courier-authlib
– Courier-imapd
– Courier-pop3d
in če je potrebno si še namesti Expect:

yum -y install expect

5. V /etc/courier/imapd popravi na:

MAXDAEMONS=80
MAXPERIP=40
IMAP_CAPABILITY=”IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA AUTH=LOGIN AUTH=PLAIN IDLE”
IMAP_CAPABILITY_ORIG=”$IMAP_CAPABILITY”
IMAP_CAPABILITY_TLS=”$IMAP_CAPABILITY”
IMAP_CAPABILITY_TLS_ORIG=”$IMAP_CAPABILITY”

6. V /etc/courier/imapd-ssl popravi na:

TLS_PROTOCOL=SSL23
TLS_STARTTLS_PROTOCOL=TLS1
TLS_TRUSTCERTS= /etc/pki/tls/certs/imapd.pem
# TLS_TRUSTCERTS=

7. V /etc/courier/pop3d popravi na:

MAXDAEMONS=80
MAXPERIP=40

8. V /etc/courier/pop3d-ssl popravi na:

TLS_PROTOCOL=SSL23
TLS_STARTTLS_PROTOCOL=TLS1
TLS_TRUSTCERTS= /etc/pki/tls/certs/imapd.pem
# TLS_TRUSTCERTS=

9. Ustvari datoteko /etc/procmailrc z vsebino:

MAILDIR=$HOME/Maildir
VERBOSE=on
LOGFILE=$MAILDIR/from

:0
new

10. V /etc/postfix/main.cf popravi:

mailbox_command = /usr/bin/procmail -a “$EXTENSION” DEFAULT=$HOME/Maildir/

11. Shrani in namesti orodje za pretvorbo mbox datotek v maildir:

Iz izvorne datoteke:  http://batleth.sapienti-sat.org/projects/mb2md/mb2md-3.20.pl.gz
(Popravi pot do mail spool mape in perl exec. Kopiraj v /usr/bin in ga preimenuj v mb2md. chmod 755.)

ftp://ftp.pbone.net/mirror/atrpms.net/el5-i386/atrpms/stable/mb2md-3.20-2.at.noarch.rpm

12. Potem se prijaviš, kot uporabnik:

su -l uporabnik

in izvedeš najprej pretvorbo inbox mape v /var/spool/mail:

#mb2md -m

potem pa še pretvorbo vseh ostalih map v mail mapi:

#mb2md -s mail -R

Lahko pa izvedeš pretvorbo za vse uporabnike hkrati:

for i in *; do echo $i;su – $i -c “/usr/bin/mb2md -s . -l .mailboxlist -d Maildir”;done
for i in *; do echo $i;su – $i -c “/usr/bin/mb2md -m”;done

13. Restart xinetd deamona in start Postfix in Amavisd.

VMware ESXi 3.5 z LSI Logic MegaRAID 300-8XLP

Prehod na virtualizacijo se je začel s samimi težavami. Nekaj zaradi tega, ker sem to počel prvič, nekaj pa zaradi neprepoznavanja strojne opreme s strani programske opreme. Največji problem je bil ravno v tem, da VMware ESXi ni zaznal kontrolerja. Po dolgih urah mi je uspelo (skoraj) nemogoče. Sledijo podrobna navodila kako prepričati ESXi, da prepozna kontroler LSI Logic MegaRAID 300-8XLP. Pomembni podatki. V mašini je 6 diskov, od tega jih je 5 v RAID-u 5, eden pa je samostojen. Na samostojni disk sem ŽE namestil ESXi. ESXi je zagnan in gledam glavno konzolo.

 1. za vstop v “skriptno” konzolo pritisni ALT+F1
 2. vpiši “unsupported” in pritisni ENTER
 3. vpiši geslo od uporabnika “root”
 4. #lspic
 5. poišči svoj kontroler
 6. lspic -n
 7. vsi podatki se sedaj izpišejo v ID-jih strojjne opreme v enakem vrstnem redu. Tukaj poiščeš ID kontrolerja. V mojem primeru je to 0409.
 8. cd /tmp/
 9. mkdir -p oem/etc/vmware
 10. mkdir -p oem/usr/share/hwdata
 11. cd oem/etc/vmware
 12. cp /etc/vmware/simple.map simple.map
 13. vi simple.map
 14. dodaj ID za svoj kontroler. V mojem primeru sem poiskal vrstico z ID 0408 in jo skopiral, popravil številko in dodal opis
 15. zapri vi – pritisni ESC in vpiši :wq
 16. cd /tmp/oem/usr/share/hwdata
 17. cp /usr/share/hwdata/pci.ids pci.ids
 18. vi pci.ids
 19. Dodaj opis kontrolerja (opis bo prikazan v konzoli in v VI klientu)
 20. zapri vi – pritisni ESC in vpiši :wq
 21. cd /tmp/oem
 22. chown -R 201:201 ./etc
 23. chown -R 201:201 ./usr
 24. chmod -R 755 ./etc
 25. chmod -R 755 ./usr
 26. chmod 644 ./etc/vmware/simple.map
 27. chmod 644 ./usr/share/hwdata/pci.ids
 28. tar -cvzf oem.tgz etc usr
 29. cp oem.tgz /bootbank/oem.tgz
 30. cd /bootbank/
 31. chmod 755 oem.tgz
 32. reboot

Reference: