Skip to main content

Namestitev PHP 5.2.x za CentOS

Trenutno je 5.1.6 uradna verzija rpm paketov PHP za CentOS. Ko sem želel namestiti RoundCube Webmail je zahteval verzijo vsaj 5.2. In potem sem našel zapis na Bluhalo IT. Najprej moraš dodati Remi repositorij:

wget http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-2.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/el5.i386/remi-release-5-4.el5.remi.noarch.rpm
rpm -Uvh remi-release-5*.rpm epel-release-5*.rpm

Sedaj je repositorij nameščen v sistemu, vendar še ni vključen. In ker ne želiš, da se vsi paketi nameščajo z tega repositorija, ga sploh ne vključiš, ampak vpišeš sledeče:

yum –enablerepo=remi update php

Sedaj bi morala biti zadnja verzija PHP-ja nameščena:

#php -v

V primeru, da yum javi težave zaradi nekompatibilnosti s paketi mysql, dodaš pri posodobitvi še paket mysql:

yum –enablerepo=remi update php mysql

Nekaj težav z BIND-om na Linux-u (z rešitvami)

1. PROBLEM: V dnevniku (logu) se izpisujejo spodnja opozorila (ali kaj podobnega). Zagotovo je problem v pravicah za mapo /var/named:

the working directory is not writable
dumping master file: tmp-CauLcaAkGb: open: permission denied

REŠITEV: sprememba pravic za mapo /var/named:

$ sudo chmod g+w /var/named

2. PROBLEM: v dnevniku se izpisujejo spodnja opozorila:

client xxx.xxx.xxx.xxx#51107: received notify for zone ‘domena.com’
zone domena.com/IN: refused notify from non-master: xxx.xxx.xxx.xxx#51107

REŠITEV: BIND pošlje “notfiy” zahtevek svojemu daemon-u, da preveri, če so vsi zapisi, ki jih gosti, posodobljeni.  Ampak, ker ne dobi povratnega obvestila za avtorizacijo, sebi zavrne zahtevek! V /etc/named.conf v “options” dodamo sledečo vrstico:

allow-notify { xxx.xxx.xxx.xxx; };

OPOMBE:
xxx.xxx.xxx.xxx je IP naslov strežnika na katerem teče BIND.
Datoteka named.conf in mapa named se lahko nahajata tudi drugje, odvisno od sistema in namestitve.