Skip to main content

Kako spremeniti kodo izdelka na Nokia 5800 XM

EAN-13 bar code of ISBN-13 in compliance with ...
Image via Wikipedia

Zakaj to storiti? Ker s tem omogočimo nadgradnjo programske opreme/sistema telefona. Namreč, ko Nokia izda popravek, ga nekateri večji ponudniki mobilne telefonije (recimo Vodafone pod katerega spada tudi Simobil) nekoliko popravijo za svoje uporabnike. In dokler ta drugi popravek ni narejen, ga uporabniki, ki so preko omenjenega ponudnika kupili telefon, ne morejo dobiti/namestiti. Vse skupaj pa je vezano na številko produkta (product code) telefona. In, če spremenimo številko v številko, ki ne spada pod omenjenega ponudnika, potem lahko naredimo nadgradnjo. Seveda s tem lahko izgubimo garancijo!! Zato številko po postopku ponovno spremenimo v prvotno.

1. Shrani in namesti si program JAF 1.98.62.

2. Shrani si program JAF PKEY Emulator v5.0 in ga razpakiraj/shrani na namizje.

3. Zaženi PC Suite na računalniku in poveži Nokijo 5800 z USB kablom ter izberi PC Suite način (na telefonu).

4. Zaženi JAF PKEY v5.0 in klikni gumb GO. Izpisala se bo napaka: box driver not installed. Klikni OK in zagnal se bo program JAF.

5. Izberi BB5 tab in odkljukaj Prod. Manager. Potem klikni gumb Service.

6. Odpre se novo okno. Klikni gumb Read Values. Program prebere obstoječe podatke telefona, med drugim tudi številko produkta (Product Code).

7. Zapiši si številko produkta in vpiši novo (0559395: Balkans BLUE, 0559299: Balkans RED) in klikni Write Values gumb.

8. Sedaj naredi nadgradnjo programske opreme, potem pa po enakem postopku vpiši svojo številko produkta.

Namestitev PHP 5.2.x za CentOS

Trenutno je 5.1.6 uradna verzija rpm paketov PHP za CentOS. Ko sem želel namestiti RoundCube Webmail je zahteval verzijo vsaj 5.2. In potem sem našel zapis na Bluhalo IT. Najprej moraš dodati Remi repositorij:

wget http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-2.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/el5.i386/remi-release-5-4.el5.remi.noarch.rpm
rpm -Uvh remi-release-5*.rpm epel-release-5*.rpm

Sedaj je repositorij nameščen v sistemu, vendar še ni vključen. In ker ne želiš, da se vsi paketi nameščajo z tega repositorija, ga sploh ne vključiš, ampak vpišeš sledeče:

yum –enablerepo=remi update php

Sedaj bi morala biti zadnja verzija PHP-ja nameščena:

#php -v

V primeru, da yum javi težave zaradi nekompatibilnosti s paketi mysql, dodaš pri posodobitvi še paket mysql:

yum –enablerepo=remi update php mysql