Skip to main content

Spajanje dokumentov na mrežnem disku v MS Word 2007

V službi uporabljamo spajanje dokumentov za tiskanje nalepk. Spojeni dokumenti so shranjeni na datotečnem strežniku, kar pomeni na omrežnem disku. V zadnjem mesecu se je dogajalo, da ko sem odprl že spojen dokument, me je program opozoril, da ne najde vira podatkov. Poskusil sem večkrat na vse možne načine, a rezultat je bil vedno enak.

Potem sem vprašal strica Googla, če ve kaj je narobe, vendar tudi on ni našel rešitve. Na koncu sem se odločil prebrati celotno besedilo napake in se ustavil pri “3F320E2A.doc”. Izgledal je kot ime začasnega dokumenta v \tmp mapi. Spomnil sem se, da sem vedno začel spajanje na enak način. Odprl sem prazen dokument in začel spajanje, na koncu pa sem ga shranil. Dooooh. Dokument je potrebno shraniti že na začetku, preden se začne spajanje! Očitno.