Skip to main content

Programski RAID 5 v CentOS 5.2

RAID 5 with these four disks (disk 0, 1, 2, an...
Image via Wikipedia

RAID
Naj najprej zelo na kratko napišem kaj sploh RAID je. RAID (Redundant Array of Independent Disks) je sistem, ki omogoča povezavo dveh ali večih diskov, kar poveča hitrost, zanesljivost ali večjo kapaciteto. Več o samem sistemu si lahko prebereš na Wikipediji. RAID sistemov je več vrst: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 in RAID 10. Tukaj bom opisal izdelavo programskega  RAID 5, katerega glavna značilnost je ta, da iz večih diskov dobimo skupno kapaciteto. Poleg tega omogoča, da pri izpadu katerega od diskov, sistem še vedno deluje. Za izdelavo so potrebni vsaj trije diski.

CentOS
V mojem primeru sem uporabil tri diske velikosti 160 GB in 1 GB RAM-a. Shema končnega izgleda diskov je sledeč:

/boot razdelek velikosti 1 GB, ki je vpet, kot RAID 1 (RAID 5 ne more biti zagonski),
/ razdelek velikost 4GB, ki je vpet kot RAID 5, čez vse tri diske,
/swap razdelek velikosti 2GB, ki je vpet kot RAID 5, čez vse tri diske,
/home razdelek velikosti 153GB, ki je vpet kot RAID 5, čez vse tri diske.

Namestitveni čarovnik pokaže tudi grafično orodje za urejanje diskov – Disk Druid. V orodju se pokažejo vsi trije diski, ki so v mojem primeru označeni, kot /dev/hda, /dev/hdb in /dev/hdc.

 1. Postavi se na prosti prostor (Free Space) prvega diska in klikni na RAID.
 2. Tukaj izberi “Create a software RAID partition”.
 3. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • “Size”: 2000
  • Izberi “Fixed size”
  • Izberi “Force to be a primary partition”
 4. Ponovno izberi prosti prostor in klikni na RAID.
 5. Izberi “Create a software RAID partition”.
 6. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • “Size”: 4000
  • Izberi “Fixed size”
 7. Ponovno izberi prosti prostor in klikni na RAID.
 8. Izberi “Create a software RAID partition”.
 9. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • “Size”: 2000
  • Izberi “Fixed size”
 10. Ponovno izberi prosti prostor in klikni na RAID.
 11. Izberi “Create a software RAID partition”.
 12. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • Izberi “Fill to maximum allowable size”.
 13. Od točke 1 do 12 ponovi za preostala dva diska.
 14. Sedaj se postavi na “Hard Drives” in klikni na RAID.
 15. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md0]”.
 16. V novem oknu:
  • Za “Mount point” izberi /boot.
  • Za “File System Type” izberi ext3.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 1.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda1, hdb1 in hdc1.
 17. Ponovno klikni na RAID.
 18. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md1]”.
 19. V novem oknu:
  • Za “Mount point” izberi /.
  • Za “File System Type” izberi ext3.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 5.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda2, hdb2 in hdc2.
 20. Ponovno klikni na RAID.
 21. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md2]”.
 22. V novem oknu:
  • “Mount point” pusti prazno.
  • Za “File System Type” izberi swap.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 5.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda3, hdb3 in hdc3.
 23. Ponovno klikni na RAID.
 24. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md3]”.
 25. V novem oknu:
  • Za “Mount point” izberi /home.
  • Za “File System Type” izberi ext3.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 5.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda5, hdb5 in hdc5.

Sedaj imamo naslednjo strukturo:

– /dev/md0 velikosti 2000MB, tip ext3
– /dev/md1 velikosti 8001MB, tip ext3
– /dev/md2 velikosti 4000MB, tip swap
– /dev/md3 velikosti 289248MB, tip ext3

Tako. Sedaj lahko nadaljuješ namestitev sistema.

Reblog this post [with Zemanta]