Skip to main content

VMware ESXi 3.5 z LSI Logic MegaRAID 300-8XLP

Prehod na virtualizacijo se je začel s samimi težavami. Nekaj zaradi tega, ker sem to počel prvič, nekaj pa zaradi neprepoznavanja strojne opreme s strani programske opreme. Največji problem je bil ravno v tem, da VMware ESXi ni zaznal kontrolerja. Po dolgih urah mi je uspelo (skoraj) nemogoče. Sledijo podrobna navodila kako prepričati ESXi, da prepozna kontroler LSI Logic MegaRAID 300-8XLP. Pomembni podatki. V mašini je 6 diskov, od tega jih je 5 v RAID-u 5, eden pa je samostojen. Na samostojni disk sem ŽE namestil ESXi. ESXi je zagnan in gledam glavno konzolo.

 1. za vstop v “skriptno” konzolo pritisni ALT+F1
 2. vpiši “unsupported” in pritisni ENTER
 3. vpiši geslo od uporabnika “root”
 4. #lspic
 5. poišči svoj kontroler
 6. lspic -n
 7. vsi podatki se sedaj izpišejo v ID-jih strojjne opreme v enakem vrstnem redu. Tukaj poiščeš ID kontrolerja. V mojem primeru je to 0409.
 8. cd /tmp/
 9. mkdir -p oem/etc/vmware
 10. mkdir -p oem/usr/share/hwdata
 11. cd oem/etc/vmware
 12. cp /etc/vmware/simple.map simple.map
 13. vi simple.map
 14. dodaj ID za svoj kontroler. V mojem primeru sem poiskal vrstico z ID 0408 in jo skopiral, popravil številko in dodal opis
 15. zapri vi – pritisni ESC in vpiši :wq
 16. cd /tmp/oem/usr/share/hwdata
 17. cp /usr/share/hwdata/pci.ids pci.ids
 18. vi pci.ids
 19. Dodaj opis kontrolerja (opis bo prikazan v konzoli in v VI klientu)
 20. zapri vi – pritisni ESC in vpiši :wq
 21. cd /tmp/oem
 22. chown -R 201:201 ./etc
 23. chown -R 201:201 ./usr
 24. chmod -R 755 ./etc
 25. chmod -R 755 ./usr
 26. chmod 644 ./etc/vmware/simple.map
 27. chmod 644 ./usr/share/hwdata/pci.ids
 28. tar -cvzf oem.tgz etc usr
 29. cp oem.tgz /bootbank/oem.tgz
 30. cd /bootbank/
 31. chmod 755 oem.tgz
 32. reboot

Reference:

Programski RAID 5 v CentOS 5.2

RAID 5 with these four disks (disk 0, 1, 2, an...
Image via Wikipedia

RAID
Naj najprej zelo na kratko napišem kaj sploh RAID je. RAID (Redundant Array of Independent Disks) je sistem, ki omogoča povezavo dveh ali večih diskov, kar poveča hitrost, zanesljivost ali večjo kapaciteto. Več o samem sistemu si lahko prebereš na Wikipediji. RAID sistemov je več vrst: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 in RAID 10. Tukaj bom opisal izdelavo programskega  RAID 5, katerega glavna značilnost je ta, da iz večih diskov dobimo skupno kapaciteto. Poleg tega omogoča, da pri izpadu katerega od diskov, sistem še vedno deluje. Za izdelavo so potrebni vsaj trije diski.

CentOS
V mojem primeru sem uporabil tri diske velikosti 160 GB in 1 GB RAM-a. Shema končnega izgleda diskov je sledeč:

/boot razdelek velikosti 1 GB, ki je vpet, kot RAID 1 (RAID 5 ne more biti zagonski),
/ razdelek velikost 4GB, ki je vpet kot RAID 5, čez vse tri diske,
/swap razdelek velikosti 2GB, ki je vpet kot RAID 5, čez vse tri diske,
/home razdelek velikosti 153GB, ki je vpet kot RAID 5, čez vse tri diske.

Namestitveni čarovnik pokaže tudi grafično orodje za urejanje diskov – Disk Druid. V orodju se pokažejo vsi trije diski, ki so v mojem primeru označeni, kot /dev/hda, /dev/hdb in /dev/hdc.

 1. Postavi se na prosti prostor (Free Space) prvega diska in klikni na RAID.
 2. Tukaj izberi “Create a software RAID partition”.
 3. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • “Size”: 2000
  • Izberi “Fixed size”
  • Izberi “Force to be a primary partition”
 4. Ponovno izberi prosti prostor in klikni na RAID.
 5. Izberi “Create a software RAID partition”.
 6. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • “Size”: 4000
  • Izberi “Fixed size”
 7. Ponovno izberi prosti prostor in klikni na RAID.
 8. Izberi “Create a software RAID partition”.
 9. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • “Size”: 2000
  • Izberi “Fixed size”
 10. Ponovno izberi prosti prostor in klikni na RAID.
 11. Izberi “Create a software RAID partition”.
 12. V novem oknu:
  • “Allowable Drives”: izberi prvi disk (kljukica pri hda)
  • Izberi “Fill to maximum allowable size”.
 13. Od točke 1 do 12 ponovi za preostala dva diska.
 14. Sedaj se postavi na “Hard Drives” in klikni na RAID.
 15. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md0]”.
 16. V novem oknu:
  • Za “Mount point” izberi /boot.
  • Za “File System Type” izberi ext3.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 1.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda1, hdb1 in hdc1.
 17. Ponovno klikni na RAID.
 18. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md1]”.
 19. V novem oknu:
  • Za “Mount point” izberi /.
  • Za “File System Type” izberi ext3.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 5.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda2, hdb2 in hdc2.
 20. Ponovno klikni na RAID.
 21. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md2]”.
 22. V novem oknu:
  • “Mount point” pusti prazno.
  • Za “File System Type” izberi swap.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 5.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda3, hdb3 in hdc3.
 23. Ponovno klikni na RAID.
 24. Izberi “Create a RAID device [default=/dev/md3]”.
 25. V novem oknu:
  • Za “Mount point” izberi /home.
  • Za “File System Type” izberi ext3.
  • Za “RAID Level” izberi RAID 5.
  • V “RAID Members” odkljukaj hda5, hdb5 in hdc5.

Sedaj imamo naslednjo strukturo:

– /dev/md0 velikosti 2000MB, tip ext3
– /dev/md1 velikosti 8001MB, tip ext3
– /dev/md2 velikosti 4000MB, tip swap
– /dev/md3 velikosti 289248MB, tip ext3

Tako. Sedaj lahko nadaljuješ namestitev sistema.

Reblog this post [with Zemanta]