Skip to main content

Kako nastaviti Postfix kot privzeti MTA

Zadnjič sem na FC mašini (strežniku) posodabljal antivirusno in spam zaščito. Eden od paketov je zahteval namestitev Sendmail paketa. Po namestitvi sem program takoj ustavil in ga izklopil iz avtomatskega zagona pri nalaganju sistema. Pozabil pa sem, da je paket spotoma nastavil Sendmail, kot privzeti MTA. Zadeva se popravi na sledeči (preprost) način:

#alternatives –-set mta /usr/sbin/sendmail.postfix

Reblog this post [with Zemanta]