Skip to main content
closed

Podjetje Alpdom še vedno tone. Le zakaj?

Podjetje Alpdom večina lastnikov stanovanj v večstanovanjskih stavbah pozna. Alpdom ima v upravljanju kar nekaj stavb na področju upravne enote Radovljica. Alpdom obstaja že vrsto let in o podjetju krožijo (večinoma) slabe besede. In, ker sem od leta 2005 tudi sam njihova stranka, temu z lahkoto pritrdim. Kimam lahko več ur. Ravno tako se je nabralo ogromno dogodkov, ob katerih se večkrat vprašam, kako je mogoče, da podjetje sploh še obstaja. Ampak, odgovor je preprost: zaradi (nas) lastnikov stanovanj, ki vse to toleriramo. Pa si poglejmo en primer:

25. aprila 2012 sem, kot eden od predstavnikov etažnih lastnikov (nadzorni odbor) v našem vhodu, sklical sestanek (etažnih) lastnikov. To nam omogoča 34. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1).  Tema (predlog) sestanka je bila prenova vhoda stavbe. Ponudbe (tri) za izvedbo smo poiskali sami, brez posredništva upravnika. Predlog prenove in izvajalca sta bila izbrana soglasno med vsemi prisotnimi lastniki. Zapisniku smo priložili tudi zbrane podpise v dokaz, da je bilo zadoščeno zakonu (redno upravljanje: več kot polovica solastniških deležev).

7. maja 2012 smo se z izbranima izvajalcema dogovorili vse podrobnosti in datum začetka del. Opozorjen sem bil, da mora Alpdom, kot naš upravnik, pripraviti in skleniti pogodbo z izvajalcem del. Našemu predstavniku pri upravniku, gospodu Marku Benedičiču, sem 17. maja 2012 poslal elektronsko pismo v katerem sem ga prosil za pripravo omenjene pogodbe. Ker do 22. maja 2012 ni bilo odgovora sem mu poslal povpraševanje. Zadevo sem ponovil 30. maja 2012 in zraven pripisal, da pogodbo potrebujemo v najkrajšem času in bom v nasprotnem primeru, obvestil pristojno inšpektorsko službo.

1. junija 2012, torej 15 dni po poslani prvi prošnji, sem dobil odgovor, da pogodbe ne more pripraviti, ker nima seznama podpisov prisotnih lastnikov. Po 15 dneh! Zaradi odsotnosti sem seznam poslal 7. junija 2012. Naslednji dan sem prejel odgovor gospoda Marka, da bo pogodbo začel pripravljati šele ta dan in da bo dokončana v ponedeljek (11. junij 2012). Seveda pogodbe v ponedeljek niso poslali, niti do srede (13. junija 2012) ne. Zato sem jim ponovno poslal opomin glede pogodbe. Do tega dne je minilo 28 dni!

22. junija 2012 sem poslal opis dogodkov na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, kjer so mi odgovorili, da mi ne morejo pomagati. Hvala. Še isti dan sem poslal elektronsko pismo direktorici/predsednici uprave gospe Manci Vrečar, kjer sem ji opisal situacijo in prosil za zamenjavo gospoda Marka Benedičiča, kot našega predstavnika.

26. junija 2012 smo imeli letni zbor etažnih lastnikov, ki ga je sklical upravnik Alpdom. Na sestanku mi je gospod Mark osebno zagotovil, da bo pogodba pripravljena in poslana naslednji dan (27. junij 2012). 4. julija 2012 sem jih zato ponovno kantaktiral in naslednji dan dobil odgovor, da je pogodba pripravljena, potrebno se je dogovoriti samo še za datum izvedbe. Po 50. dneh pogodbe še ni bilo! Bil sem zgrožen in sem mu to tudi napisal. Napisal sem še, da dela računa (9€ za upravljanje) ne bom poravnal, ker niso opravili svojega dela.

Ker nisem prejel nobenega odgovora od  predsednice uprave sem jo 4. julija 2012 ponovno kontaktiral.

6. julija 2012 mi je gospod Mark sporočil, da se zaradi poletnih dopustov enega od izvajalcev prenova ne more izvesti v celoti. Ker mi ni preostalo drugega sem privolil v prenovo v mesecu septembru.

Danes mineva 124 dni od poslanega zapisnika! Ponovno sem pregledal zakon, pravilnik in pogodbo in v takem primeru upravniku nič ne morem. Sramota! Mogoče bo pomagala objava tega zapisa v kakšnem časopisu. Menim, da se to dogaja samo zaradi tega, ker sami niso mogli dodati svojih % k ceni. Včeraj sem govoril z enim od izvajalcev in mi je potrdil, da pogodbe še vedno niso prejeli. In kaj mi/nam še preostane? Zamenjava upravnika? Če želimo izvesti prenovo še letos potem še ne. Se bom pa osebno zavzel za to, da se to čim prej izvede. Ostane mi samo še objava v medijih in internetu. Predsednica uprave ne odgovarja in s tem daje potuho svojim zaposlenim. Nikoli mi nihče ni omenil, da pogodbe ni mogoče pripraviti, da manjka kaj z moje/naše strani, nič! Mogoče bi pa vse skupaj že zaključil, če bi imel čas pogosto viseti na sedežu podjetja, pa ga nimam. Zato tudi večina moje komunikacije poteka preko elektronske pošte.

Upravniki, javite se mi z vašimi ponudbami (klemen@humerca.com), ker bomo kmalu iskali novega.

NOVOSTI

17.9.2012: Direktorica Manca Vrečar je obljubila, da bo pogodba urejena 19.9.2012 in bom o tem tudi obveščen. Naš predstavnik pri Alpdomu Mark Benedičič je bil zamenjan.
18.9. 2012: Gospod Mark Benedičič je poslal sporočilo, da sta pogodbi pripravljeni, z izvajalcema se morajo samo še dogovoriti za datum izvedbe. Sporočilo je podobno tistemu iz 5.7.2012.
21.9. 2012: Gospod Mark Benedičič je sporočil, da so pogodbo poslali izvajalcema v podpis. Končno. Čudeži se še dogajajo.
24.9.2012: S strani enega od izvajalcev sem dobil potrdilo, da so pogodbo prejeli.
27.9.2012: Gospod Mark Benedičič me je poklical in mi sporočil, da je en izvajalec že vrnil podpisano pogodbo in se zavezal, da bo delo opravil do konca meseca oktobra.
20.11.2012: Danes sem končno dočakal klic gospoda iz podjetja Lumatik, da so vrata pripravljena za montažo.

Odprto pismo Alpdomu

V zvezi z odprtim pismom z naslovom “Odprto pismo Alpdomu”, objavljenega v Deželnih novicah, dne 21. november 2008, s strani Zvoneta Prezlja, ter odgovorom z dne 5. december 2008, s strani Alpdoma, sem se odločil, da na to temo pišem še sam.

Nekoliko bolj podrobno sem o Alpdomu že pisal na svojem blogu (Upravnik Alpdom nateguje svoje stranke).

Sem stanovalec v večstanovanjski stavbi, katere upravnik je podjetje Alpdom. Preden sem se leta 2005 z družino preselil v naše prvo stanovanje, sem živel v hiši.  In, ko sem izvedel, da imamo za našo stavbo upravnika, ki skrbi za stanje stavbe in skupnih prostorov, sem bil navdušen. Navdušenje je minilo že po nekaj mesecih, ko sem ugotovil, da ta upravnik dejansko “upravlja” samo na papirju. Omenjeno sem spoznal v pogovorih s sosedi. Nihče ni vedel ne, ali obstaja pogodba o upravljanju, ne, kdaj je bil sklican zadnji sestanek in ne, kaj upravnik dejansko dela. Bil sem zgrožen. Saj vendar plačujemo položnice! In sem začel prebirati Stanovanjski zakon in pripadajoče pravilnike. Od soseda Sašota sem dobil celo kopijo obstoječe pogodbe o upravljanju.

Še vedno pa nisem dobil celotne slike, kako vse skupaj deluje. Tako sem se obrnil še na upravnika in zaprosil za posredovanje preteklih zapisnikov zbora etažnih lastnikov ter planov vzdrževanja. Odgovora ni bilo, niti kakšnega od zaprošenih dokumentov! Vse skupaj me je jezilo, a zaradi pomanjkanja časa nisem več drezal v osje gnezdo. Šele ob koncu leta 2007 sem se spet lotil in ponovno kontaktiral upravnika, ki je še vedno nastavljal gluha ušesa. Tako sem jim bil primoran zagroziti z inšpekcijo, če v mesecu dni ne bodo sklicali letnega sestanka etažnih lastnikov. Začuda je grožnja delovala in v mesecu dni je bil sestanek sklican. In odkril sem, da je tak način komunikacije edini, ki pri njih deluje.  V tistem času je bila predstavnica s strani upravnika gospa Doič. V letu “sodelovanja” z njo sem ugotovil, da gospa pove veliko, a bolj malo tudi izpelje. Na očitke, da niso redno (ali sploh) sklicevali sestankov je odgovorila, da med ljudmi ni bilo zanimanja!

Tudi s prihodom nove direktorice, ki nam je v začetku leta 2008 natrosila ogromno obljub, se zadeve niso nič spremenile. Rahle spremembe so se pričele kazati šele pred kakšnim mesecem, ko smo dobili novega predstavnika za našo stavbo. Zares je žalostno, da smo novo pogodbo  o upravljanju usklajevali skoraj leto dni. Vse zaradi dejstva, da je za vsak popravek s strani upravnika potrebno čakati vsaj teden dni, pa še takrat jih je potrebno priganjati.

V odgovoru je Alpdom napisal sledeče: “Glede na določbo 8. čl. SZ-1A je upravnik dolžan sklicati in izvesti zbor etažnih lastnikov najmanj enkrat letno. Glede na določbe 9. člena SZ-1A je upravnik dolžan najpozneje v 30 dneh po vsakem zboru sestaviti zapisnik. V zvezi z navedenim, to pomeni, da upravnik deluje v skladu z zakonom, saj bo zbore izvedel do 31. decembra 2008.“,

ter

Stanovalcu predlagamo, da v prihodnje v podobnih primerih informacije ali listine predhodno pridobi na sedežu družbe, tako da ne bi prihajalo do postavljanja slabega imena družbe v medijih.

Je bilo to mišljeno kot šala? Kot sem že napisal, sestanki NISO bili redno sklicani. In še glede podobe Alpdoma v medijih. Med svojimi strankami ima zelo negativen prizvok, kar je bilo tudi razvidno iz sestanka, kjer se je prestavila nova direktorica. In edino pravilno bi bilo, da tudi preko medijev o tem izvedo njihove potencialne stranke, saj sedanje stranke to že vemo.

Je to kakšen odnos? Jaz že imam službo in nočem še ene, v kateri bom vsak drugi dan klical upravnika in ga prosil in nadzoroval, da, če in kako opravlja svoje delo. Saj redno plačujem položnice in zato pričakujem, da so storitve opravljene, kot je dogovorjeno in kot veleva zakon.