Skip to main content

Xen virtualizacija v CentOS 5.2

CentOS

NAMESTITEV

Če nameščamo CentOS od začetka (nova namestitev), potem lahko med paketi izberemo “Virtualization”. In to je tudi vse kar je potrebno, da se CentOS po namestitvi zbudi s Xen kernelom. Če imamo sistem že nameščen, potem namestimo naslednje pakete:

  • kernel-xen
  • xen

Omenjena paketa lahko namestimo z yum-om:

[root@virtualization] yum install kernel-xen xen

Pred ponovnim zagonom se je dobro prepričati, da je v zaganjalniku (/boot/grub/grub.conf) izbran Xen-ov kernel. V mojem primeru je 2.6.18-92.el5xen. Ravno tako moramo zagotoviti, da se bo ob zagonu sistema zagal Xen. To je pri novi namestitvi že urejeno.

[root@virtualization] chkconfig xen on

Potem izvedemo ponovni zagon. Sedaj bi se sistem moral zagnati z omenjenim kernelom. To lahko preverimo z ukazom:

[root@virtualization] uname -r
2.6.18-92.el5xen

KONFIGURACIJA
Z naslednjim ukazom preverimo ali je xen zagnan:

[root@virtualization] xm list
Name                                      ID Mem(MiB) VCPUs State   Time(s)
Domain-0                                   0      941     2 r—–    1173.6

Ustvarimo še mapo, kjer bodo shranjene datoteke vseh virtualnih okolij.

[root@virtualization] mkdir /home/vm

Sedaj lahko ustvarimo svoje prvo virtualno okolje (virtual macihne). Zaženemo ukaz:

[root@virtualization] virt-install
What is the name of your virtual machine? vm01
How much RAM should be allocated (in megabytes)? 512
What would you like to use as the disk (path)? /home/vm/vm01.img
How large would you like the disk (/vm/vm01.img) to be (in gigabytes)? 10
Would you like to enable graphics support? (yes or no) no
What is the install location? http://mirrors.bevc.net/CentOS/5.2/os/i386/
Starting install…

Vprašanje “Would you like to enable graphics support?” se nanaša na grafični vmesnik pri namestitvi sistema. Namestitvene datoteke so lahko tudi na drugem strežniku. Namestitev sistema izvedemo, kot ob običajni namestitvi.

ADMINISTRACIJA
Da zapustimo konzolo okolja pritisnemo “CTRL+]” ali “CTRL+5”, če delamo preko Putty-a. Ukaz “virt-install” je ustvaril konfiguracijsko datoteko okolja. Nahaja se v mapi /etc/xen/. Za vrnitev v konzolo virtualnega okolja, vpišemo:

[root@virtualization] xm console vm01

in pritisnemo “Enter” ali “Return”. Seznam vseh virtualnih okolij dobimo s sledečim ukazom:

[root@virtualization] xm list
Name                                      ID Mem(MiB) VCPUs State   Time(s)
Domain-0                              0      747     2 r—–   8421.8
vm01                                       3      255     1 -b—-     17.8

Iz okolja se popolnoma odjavimo z:

[root@virtualization] xm shutdown vm01

In ponovno zaženemo okolje z:

[root@virtualization] xm create /etc/xen/vm01

Če želimo eno od okolij nastaviti tako, da se ob zagonu strežnika avtomatično zažene, potem vpišemo tole:

[root@virtualization] ln -s /etc/xen/vm01 /etc/xen/auto

V primeru, da želimo virtualno okolje zaustaviti takoj, kot če bi pritisnili gumb na mašini, vpišemo tole:

[root@virtualization] xm destroy vm01

Vir: Installing Xen On CentOS 5.0 (i386)