Skip to main content

Nekaj težav z BIND-om na Linux-u (z rešitvami)

1. PROBLEM: V dnevniku (logu) se izpisujejo spodnja opozorila (ali kaj podobnega). Zagotovo je problem v pravicah za mapo /var/named:

the working directory is not writable
dumping master file: tmp-CauLcaAkGb: open: permission denied

REŠITEV: sprememba pravic za mapo /var/named:

$ sudo chmod g+w /var/named

2. PROBLEM: v dnevniku se izpisujejo spodnja opozorila:

client xxx.xxx.xxx.xxx#51107: received notify for zone ‘domena.com’
zone domena.com/IN: refused notify from non-master: xxx.xxx.xxx.xxx#51107

REŠITEV: BIND pošlje “notfiy” zahtevek svojemu daemon-u, da preveri, če so vsi zapisi, ki jih gosti, posodobljeni.  Ampak, ker ne dobi povratnega obvestila za avtorizacijo, sebi zavrne zahtevek! V /etc/named.conf v “options” dodamo sledečo vrstico:

allow-notify { xxx.xxx.xxx.xxx; };

OPOMBE:
xxx.xxx.xxx.xxx je IP naslov strežnika na katerem teče BIND.
Datoteka named.conf in mapa named se lahko nahajata tudi drugje, odvisno od sistema in namestitve.