Skip to main content

Wirelles za HP Compaq nx 7300 na Ubuntu 7.10 2. del

trenutno edini način, ki deluje dobro (preizkušeno na  Broadcom Corporation BCM94311MCG wlan mini-PCI (rev 01))

Navodila so povzeta iz te strani.

1. Najprej odstranimo nameščeno verzijo ndiswrapper in odstranimo modul iz kernela:

#apt-get remove ndiswrapper

#rmmod ndiswrapper

2. Blokiranje originalnega gonilnika:

#echo ‘blacklist bcm43xx’ | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist

3. Potem v datoteki /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules ali /etc/iftab preverimo, če obstaja kakšen zapis za wlan0 in ga zakomentiramo (postavimo # pred vrstico).

4. Pripravimo vse pakete za namestitev gonilnika:

apt-get update
apt-get install build-essential
apt-get install linux-headers-`uname -r`
ln -s /usr/src/linux-`uname -r` /lib/modules/`uname -r`/build

5. Shranimo najnovejšo verzijo programa ndiswrapper-ja iz sourceforge.net.

6. Razpakiramo datoteko in namestimo:

#tar xvzf ndiswrapper-xxxx.tar.gz
#cd ndswrapper-xxxx
#make distclean
#make
#make install

7. Preverimo, da je program pravilno nameščen:

#ndiswrapper -v
#utils version: ‘1.9’, utils version needed by module: ‘1.9’
module details:
filename: /lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/misc/ndiswrapper/ndiswrapper.ko
version: 1.45
vermagic: 2.6.22-14-generic SMP mod_unload 586

8. Iz spletne strani www.hp.com shranimo windows gonilnik za našo kartico.

9. Namestimo programa cabextract in unzip:

#apt-get install cabextract unzip

10. Shranjeni gonilnik potem razpakiramo:

#cabextract spxxxxx.exe

ali

#unzip spxxxxx.exe

11. Namestimo gonilnik in preverimo, da je nameščen:

#ndiswrapper -i bcmwl5.inf
#ndiswrapper -l
installed drivers:
bcmwl5 driver installed, hardware (14E4:4324) present (alternate driver: bcm43xx)

14E4:4324 je ID kartice. Če manjka del “hardware (xxxx:xxxx) present”, potem z ukazom:

#lspci
#lspci -n

pogledamo ID naše kartice. Potem vpišemo naš ID:

#ndiswrapper -a 14E4:4324 bcmwl5

12. Potem xxxx:xxxx.5.conf skopiramo v .conf:

#cp /etc/ndiswrapper/bcmwl5/xxxx:xxxx.5.conf /etc/ndiswrapper/bcmwl5/.conf

13. Zaženemo gonilnik:

#depmod -a
#modprobe ndiswrapper

14. Preverimo, če kartica pripravljena:

#iwconfig

lo    no wireless extensions.eth0   no wireless extensions.

wlan0   IEEE 802.11b ESSID:off/any

Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated

Bit Rate:11 Mb/s

RTS thr:2432 B  Fragment thr:2432 B

Power Management:off

Link Quality:95/100 Signal level:-35 dBm Noise level:-96 dBm

Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0

Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0

15. Določimo, da se gonilnik vedno naloži z ndiswrapper-jem:

#ndiswrapper -m

16. Vse nastavitve nastaviš z NetworkManager-jem ali v /etc/networking/interfaces.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja